กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กนิษฐารัช บุญธรรม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0880577375
อีเมล์ : Kanittaratb58@nu.ac.th