กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเพ็ญศิริ แก้วหนองสังข์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายณัฐพงษ์ ทองเกลียว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายธนวัฒน์ เคนนันท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0980963037
อีเมล์ : 5580142106w@gmail.com

ภูษณิศา กิตติกุลเจษฎา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0849459697
อีเมล์ : Krupoosanisa@gmail.com